Termometr

Termometr montuje się na magnesie na niezaizolowanej części przewodu kominkowego, mierzy temperaturę gazów kominowych.